Hallabro Plast AB

Hallabro Plast AB är ett växande företag inom glasfiberprodukter och betong.

Vi tillverkar och marknadsför sandlådor och saltlådor samt blomkrukor i betong med hög kvalitet och finish.

Vår målsättning är att till offentlig samt privat verksamhet leverera kvalitetsprodukter med kort ledtid på utsatt leveransdatum. Personlig service och trevligt bemötande av vår personal med stor kompetens och kvalitetstänkande är ett stort bidrag till vår positiva utveckling.

Med nya lagar och bestämmelser inom miljöområdet är det Hallabro Plast AB policy att ligga steget före lagar och bestämmelser och uppfylla den Svenska miljölagstiftningen som står samlat i miljöbalken. Vi uppfyller alla tillstånd med god marginal där tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #hallabroplast